Monday, April 02, 2012

ทำบัตรประชาชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา พ่อกับแม่พาลูกคิดไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกในชีวิต ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

สบายใจแล้วค่ะ ไปไหนมาไหน จะได้ไม่มีใครหาว่าลูกคิดเป็น "เด็กต่างด้าว"

No comments: