Sunday, March 11, 2012

Me & Mom

ลูกคิดกับแม่ใส่เสื้อยืด "ช้าง" ของฝากจากเชียงใหม่ของพ่อ ไปออกกำลังกายกันที่สวนสาธารณะ ศาลากลางจังหวัดนนท์ค่ะ