Sunday, August 14, 2011

ครูเก๋

พ่อบอกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่โรงเรียนชื่อดัง แต่ถ้าโชคดีได้อยู่ห้องเรียนที่ครูประจำชั้นเอาใจใส่ลูกศิษย์จริงๆ ก็โอเคที่สุดแล้ว และอย่างลูกคิดเนี่ย สามปีที่ผ่านมาถือว่าโชคดีที่สุดเลยค่ะ ทั้งครูเจี๊ยบ (อ.1) ครูวิ (อ.2) และครูไอ๊ซ์ (อ.3)

ปีนี้ ป.1 ผ่านเทอมแรกมาครึ่งทาง แม่น้ำค่อนข้างแน่ใจแล้วล่ะค่ะว่า คุณครูเก๋ ยังนับเป็นความโชคดีเรื่องคุณครูของลูกคิดอีกครั้งหนึ่ง

แม่ค่อนข้างมั่นใจว่าเวลาได้พิสูจน์แล้ว คุณครูเก๋ทั้งจริงใจ หนักแน่น ตรงไปตรงมา ไม่อวยผู้ปกครอง และที่สำคัญเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเสมอกัน


ครูเก๋

หมายเหตุ
: พ่อและแม่ของลูกคิดยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณครูที่ดีไม่จำเป็นต้องเล่นเฟซบุ๊คค่า ^^


No comments: