Friday, July 15, 2011

กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา

แม่ตั้งใจชวนพ่อตระเวนขับรถเรื่อยๆ ไปตามเส้นทางมุ่งหน้าอยุธยา เจอวัดไหนไม่ค่อยรู้จักก็แวะเข้าไปถวายสังฆทาน และถ้าเห็นวัดไหนดูเล็กๆ หรือกันดาร ไม่ค่อยมีญาติโยมเข้าไปทำบุญกันมากนัก เราก็จะถวายเทียนพรรษาที่เตรียมไปวัดนั้นกันเลย

แม่เตรียมชุดสังฆทานไว้ ๙ ชุด แต่ไม่ได้บอกให้พ่อรู้ พ่อนึกว่าจะไปแค่วัดเดียว ก็เลยชวนแก๊งเตาปูนไปด้วย ทำให้ออกเดินทางสายกว่าที่คิด เพราะต้องรอครบองค์ประชุมซะก่อน ซึ่งไม่ผิดคาด สุดท้ายพวกเราก็เก็บได้แค่เพียง ๗ วัดเท่านั้น โดยมาจบเวียนเทียนกันที่วัดท่าอิฐ วัดประจำครอบครัวของลูกคิด -- แต่แค่นี้ก็อิ่มบุญ (กับอิ่มท้อง) สุดๆ แล้วค่ะ


๗ วัด
  • วัดป่าภูริทัต
  • วัดท้ายเกาะใหญ่
  • วัดกร่าง
  • วัดโบสถ์
  • วันสนามไชย
  • วัดสิงห์สุทธาวาส
  • วัดท่าอิฐ