Thursday, June 16, 2011

พิธีไหว้ครู ๒๕๕๔

ลูกคิดเคยเป็นตัวแทนห้อง ถือพานวันไหว้ครูตอนอนุบาล 1 (หน้าตาแบ๊วมาก)

...

ตอนนี้อยู่ ป.1 ได้กลับมาถือพานวันไหว้ครูอีกครั้งกับเพื่อนเก้าค่ะ