Sunday, July 18, 2010

วัดป่ามณีกาญจน์

วัดป่ามณีกาญจน์ แม่ตั้งใจจะไปทำบุญที่นี่นานแล้วล่ะค่ะ อยู่ไม่ไกลจากบ้านด้วย พอดีว่าวันนี้ (18 ก.ค. 2553) ที่วัดมีพิธีทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะ แด่พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ครอบครัวเราได้มาทำบุญในวันหยุดกันอีกครั้ง

ในระหว่างที่หลวงพ่อเทศน์อยู่นั้น ท่านได้เรียกเด็กๆ ให้ออกมานั่งแถวหน้า ตั้งท่านั่งสมาธิ เพื่อว่าเป็นการฝึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ซึมซับกับธรรมะกันตั้งแต่เล็กๆ ลูกคิดก็เอากับเค้าด้วยนะคะ


มาครั้งแรก "วัดป่ามณีกาญจน์"


เด็กๆ นั่งแถวหน้า สมาธิเข้ม

No comments: