Friday, March 12, 2010

Peter Pen แต่งงานแล้ว

เมื่อค่ำวานที่ผ่านมานี้เองค่ะ ลูกคิดมีโอกาสได้ไปร่วมงานแต่งงานของ Peter Pen ซึ่งจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นที่โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ (มีภาพถ่ายมายืนยัน)


งานแต่งงานน้า Peter กับ น้า Pen (เพื่อนที่ทำงานแม่)

No comments: