Friday, August 21, 2009

พ่อบ้าน แม่วัด

แม่ไปถือศีลทำบุญ นุ่งขาวห่มขาว พร้อมกับยาย 4 วัน ที่วัดบ้านไร่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างนี้ พ่อต้องลาพักร้อนอยู่บ้าน เพื่อคอยดูแลลูกคิดแทนแม่

หนึ่งอย่างที่พ่อไม่ทำ คือ กับข้าว ถ้าจะจัดหา ก็ซื้อโลด

อีกหนึ่งอย่างที่พ่อทำไม่ได้ คือ ผูกผมสวยๆ ให้ลูกสาวก่อนไปโรงเรียน ซึ่งจะทำได้ก็แค่รวบ แล้วรัดด้วยยางรัดผม ส่งต่อให้ครูปลาจัดการต่อ

No comments: