Wednesday, July 01, 2009

ศิลปะฝึกสมาธิ

ตอนเที่ยวงาน OTOP ทิ้งท้ายไว้ว่าป้าป้อมซื้อศิลปะฝึกสมาธิให้ลูกคิด วันนี้จะขออนุญาตนำผลงานมาแสดงให้ชมกันค่ะ


เป็นผลงานของแม่ซะส่วนใหญ่

ใครสนใจศิลปะฝึกสมาธิแบบลูกคิด สามารถแวะไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.paperak.co.th นะคะ

No comments: