Sunday, June 28, 2009

พ่อไปทาง แม่ไปทาง

เมื่อวานนี้ พอเดินเข้าร้านหนังสือ พ่อไปทาง แม่ไปทาง ส่วนลูกคิดเอง ก็ไปอีกทางก่อนแล้วละค่ะ

ภาพถ่ายข้างล่างนี้ เป็นหลักฐานยืนยัน สิ่งที่พ่อบอกไว้


พ่อทางโลก


แม่ทางธรรม

No comments: