Sunday, April 19, 2009

Summer Cinema

ปิดเทอมฤดูร้อนนี้ ลูกคิดคิดว่าคงจะได้เข้าชม[แล้ว]ภาพยนตร์ (ดูหนังในโรง) 2 เรื่องนี้ละค่ะ เพราะว่าหนังเป็นการ์ตูน
  • ก้านกล้วย 2 (ดูกับพ่อ และก้าวกับอาจวบ)
  • Monsters vs Aliens (ดูกับแม่ พี่ฟ้า พี่ปลาดาว อาเพ็ญ พี่เมฆ ป้าหมวย)


ส่วน 2 เรื่องข้างล่าง ซึ่งเป็นความบันเทิงภายในบ้าน ได้แก่
  • Bolt - เรื่องราวความรักความผูกพันของ dog กับเจ้าของ และเพื่อนๆ
  • The Tale of Despereaux - เรื่องของ rat กับ mouse ซุปและเจ้าหญิง
ภาพประกอบ: VideoAnd.Tv และ Wikipedia

No comments: