Sunday, April 26, 2009

โหนบาร์ทุกวัน...ช่วยให้สูง

ถ้าดูจาก chart จะเห็นว่าส่วนสูงของลูกคิด อยู่แถวเลียดๆ พื้นของเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง ณ ตอนนี้ชักไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ทะลุลงไปอยู่ใต้พื้นแล้วหรือยังนะคะ (ไม่ได้วัดส่วนสูงนานแล้ว)

และเพราะความกังวลของแม่ในเรื่องส่วนสูงของลูกคิดนี่เอง ทำให้อีกหนึ่งกิจกรรมตอนเย็น เกือบทุกวัน ที่นอกเหนือจากปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านแล้ว ลูกคิดจะต้องไปห้อยโหนบาร์ที่สนามเด็กเล่นวันละหลายสิบรอบ อย่างที่เห็นในภาพนี่ละค่ะวัดส่วนสูงคราวหน้า ค่อยมาดูกันว่า ลูกคิดจะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่า

No comments: