Monday, April 13, 2009

เล่นน้ำสงกรานต์

กลับจากสรงน้ำพระสงฆ์กับรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ที่วัดแสงสิริธรรม ลูกคิดแอนด์เดอะแก๊งได้มาเล่นน้ำสงกรานต์ แถวๆ หน้าบ้านนี่ละค่ะ สนุกดี มีแม่เป็นหัวโจก [พ่อบอกว่า เดือนหน้าให้แม่รับผิดชอบค่าน้ำประปา]


No comments: