Saturday, January 10, 2009

แบบฝึกหัด

ลูกคิดมีแบบฝึกหัดข้อยาก มารบกวนช่วยลูกคิดทำหน่อยค่ะ

คำสั่ง จงเลือกข้อที่ไม่สัมพันธ์กันกับข้ออื่นเครดิตภาพ: อินเทอร์เน็ต

2 comments:

amphat said...

มี 2 แนวทาง คะ

1.หากการบ้านของวิชาภาษาไทย ขอตอบว่า หัวใจ หรือ ใจ คะ เพราะ ใจ หรือ หัวใจ ไม่ได้ขึ้น ต้นด้วย ก ไก่

2. หากการบ้านนี้ของสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ขอตอบว่า "กาต้มน้ำ" เพราะ เป็นสิ่งไม่มีชีิวิต

Anonymous said...

amphat:

แนวทางที่ 1 ถูกต้องค่ะ แต่ในแบบฝึกหัด คำสั่งมีเท่านี้จริงๆ

ตอนแรกพ่อก็คิดแบบแนวทางที่ 2. แต่บอกว่า อนุบาล 1 อย่างลูกคิดเนี่ยนะ จะแยกออกว่าหัวใจคืออวัยวะ ซึ่งนับเป็นสิ่งมีชีวิต

แต่ก็อีกแหละค่ะ ในแนวทางที่ 1 ก็ยากเลยสำหรับอนุบาล 1

ปล. โจทย์นี้อยู่ในแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 (แม่หามาให้ทำ)