Thursday, August 28, 2008

Little Mom

ถ้าเป็นดาราหรือคนดังๆ มีชื่อเสียงในสังคม ภาพนี้ก็อาจจะถูกนำไปทายปัญหาว่า เป็นภาพของดาราหรือนักร้องคนไหน มั้งคะ


ภาพถ่ายในวัยเด็กของแม่น้ำ เกือบจะ 30 ปีมาแล้ว

No comments: