Wednesday, August 06, 2008

เด็กหญิงกวิสรา..มาค่ะ

ลูกคิดจำได้ว่าตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน ยังไม่เคยนำภาพถ่ายชุดนักศึกษา อนุบาล 1 มาอวดกันแบบเต็มๆ เลย ถือโอกาสนี้มารายงานตัวละกันนะคะช่วงนี้ ลูกคิดกำลังสนุกปนคร่ำเคร่งกับการเรียน อีก 2 วันที่โรงเรียนจะมีงานวันแม่ ไว้จะเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะ

No comments: