Saturday, June 14, 2008

พุทธรักษาของแม่

แม่เป็นคนรักและชอบปลูก(และซื้อ)ต้นไม้ ตั้งแต่ลูกคิดเล็กๆ เวลาที่แม่ง่วนอยู่กับการจัดสวนหน้าบ้าน ลูกคิดก็มักจะช่วย(ทำเลอะเทอะ) ขุดดินอยู่ด้วยเสมอ -- ลูกคิดก็รักต้นไม้นะคะเมื่อวานดอกพุทธรักษา (Canna) สีเหลืองของแม่ บาน สวย งามมากค่ะ ว่ากันว่าบ้านไหนมีต้นพุทธรักษา บ้านนั้นจะมีแต่ความสงบสุข ขอให้เป็นจริงเถอะ เพี้ยง!

No comments: