Saturday, May 03, 2008

How to talk to your children about sex

ตั้งแต่ออกจากไปนอนโรงพยาบาลมา ลูกคิดยังไม่หายสนิทดีเลย แค่เกือบๆ แล้วก็กลับมาน้ำมูกไหล ไอค่อกไอแค่ก เป็นระยะๆ เลยค่ะ อย่างเมื่อคืนนี้ก็ไอเพราะมีเสมหะทั้งคืนเลย (เมื่อกี้เพิ่งถูกพ่อแม่จับกวาดคอด้วยเกลือ อ้วกออกมาเหนียวเชียว)Slide ข้างบนนี้ พ่อแม่มาแปะไว้ทำไมน้า ลูกคิดจะอ่านรู้เรื่องมั้ยเนี่ย เห็นว่าได้มาจาก Susheewa.com ผ่านทางคุณ @phutta

No comments: