Sunday, December 09, 2007

ทรงพระเจริญ

เย็นวันนี้ ลูกคิดและผองพี่น้อง อันประกอบด้วย พี่ฟ้า พี่ปลาดาว และพี่เมฆ ได้ถูกพาตัวไปเที่ยวเล่น ที่อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี

ณ ประตูทางเข้าสวนสาธารณะ พวกเราเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ขนาดสูงใหญ่พอประมาณ -- มิรอช้า พวกเรารีบพากันยกมือไหว้ โดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนจะเข้าไปสนุกสนานกันภายในสวนต่อไป"ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"

No comments: