Thursday, November 15, 2007

กินนม ถึงสูง

วันนี้ตากับยายพาแม่กับลูกคิดไปไหว้พระที่ "โบสถ์ปรกโพธิ์" หรือ "โบสถ์ในต้นไม้" ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand ของเมืองแม่กลอง ตั้งอยู่ที่ค่ายบางกุ้ง (วัดบางกุ้งจะอยู่ฝั่งตรงกันข้าม อีกฟากหนึ่งของถนน) ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ค่ะลูกคิด:
แม่ๆ พระกินนม พระถึงสูง .. พระกินนม พระถึงสูง นะคะแม่
แม่น้ำ: ไม่ใช่ค่ะลูก พระองค์ใหญ่ ไม่ใช่พระสูง แล้วพระก็ไม่ได้กินนมด้วยนะคะ

No comments: