Wednesday, August 01, 2007

วันนั้นจนวันนี้

แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่พ่อกับแม่บอกว่าต้องบันทึกไว้เป็นความประทับใจ เพราะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ลูกคิดไม่เคยฉี่รดที่นอนอีกเลย

พ่อหนั่นแกมีหลักการของชีวิตอย่างหนึ่ง ที่ท่องขึ้นใจของแกมาตลอด คือ สร้างความสุข โดยพยายามลดรายละเอียดในชีวิตลง ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แกบอกด้วยว่าลูกคิดก็มีแววที่จะยึดแนวทางนี้ได้ เพราะลูกคิดเป็นเด็กไม่เรื่องมาก ไม่ติดอะไรจริงจัง จะเลิกก็เลิกได้ง่ายๆ ไม่งอแง เป็นลักษณะที่พ่อและแม่ภูมิใจในตัวลูกคิดมาก


ภาพประกอบ: http://my-buffalos.exteen.com

No comments: